Missie en visie

 

De missie van de school

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Iedereen is welkom waarbij de christelijke identiteit ons uitgangspunt is (zie schoolgids). Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs).

Het doel van onze school is, binnen het christelijk onderwijs, de leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Opvoeding binnen het veilige klimaat van de Tarissing en met respect met elkaar omgaan zijn daarbij voorwaarden en uitgangspunten.

De vakken taal, rekenen, lezen en spelling vormen de basis. Wereldoriëntatie en aandacht voor de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen zijn zeker ook belangrijke onderdelen van het onderwijs binnen onze school. Daarbij trainen we wekelijks de sociale vaardigheden m.b.v. de kanjermethode.                                                                                                         

Slogan:

Onze slogan is: 'Leerlingen de kans geven zichzelf, binnen een veilige schoolomgeving, op hun eigen wijze, te ontwikkelen'.

Onze kernwaarden zijn:

  • veilig klimaat 
  • professionele cultuur 
  • oog voor het individu
  • rust, reinheid en regelmaat 
  • rijke/uitdagende leeromgeving 
  • christelijke identiteit
  • open communicatie naar ouders
  • stimuleren ontwikkeling kinderen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.