Ouders

De Tarissing is een echte dorpsschool en is heel belangrijk voor het dorp. De driehoek school-ouders-kind vinden wij essentieel. School en ouders hebben elkaar nodig en moeten intensief samenwerken voor een optimale ontwikkeling van het kind. Daarom betrekken we de ouders op vele manieren bij onze school.

De school heeft een schoolraad voor ouders. Dit is de klankbordgroep, waardoor ouders eenmaal per 2 maanden mee kunnen praten over zaken die de school aangaan. Ook heeft de school een kinderschoolraad, die iedere maand overleg heeft met de directie van de school.