Agenda

Studiedag; leerlingen vrij:     26 januari

Voorjaarsvakantie:                 19 t/m 23 februari

Studiedag; leerlingen vrij:     26 februari

Luizencontrole:                     29 februari

Grote Rekendag:                   20 maart

Goede Vrijdag + Pasen:        29 maart t/m 1 april

Open dag:                             12 april

Koningsspelen:                     26 april

Meivakantie:                         27 april t/m 12 mei

Luizencontrole:                     16 mei

Pinksteren:                            20 mei

Studiedag; leerlingen vrij:     7 juni

Groepsfoto's:                        12 juni

Rapporten mee:                    21 juni

Alg. ledenvergadering:         24 juni

Schoolreisjes:                        3 juli

Studiedag; leerlingen vrij:    10 juli

Wenmiddag nieuwe groep:  15 juli

Afscheid groep 8:                 16 juli

Juffen- en meestersdag:       18 juli

Start zomervakantie:            19 juli

Zomervakantie:                    20 juli t/m 1 september