Ons onderwijs

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen. Beide facetten van ons werk zijn feitelijk niet van elkaar te scheiden. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende vier onderdelen van groot belang:

  • scherp lesdoel formuleren
  • goede lesopbouw (edi-model)
  • actieve betrokkenheid van de leerlingen
  • afstemming (instructie/verwerking)

Wij noemen deze vier vragen de vier pijlers voor een effectieve les en ze zijn vanwege hun impact op opbrengsten belangwekkend. Belangrijk dus voor leerkrachten om ze in de voorbereiding op de les mee te nemen. 

Deze vier items komen telkens terug tijdens de klassenbezoeken m.b.t. het didactisch handelen.

Visie op onderwijs

In ons leren zijn wij professionals die de kinderen uitdagen en verantwoordelijkheid geven om tot een optimale ontwikkeling te komen. Hierbij maken we gebruik van ieders talenten. In ons pedagogisch klimaat vinden we een veilig gevoel belangrijk om te kunnen groeien. Daarom hanteren we duidelijke regels en afspraken. Je mag jezelf zijn en trots zijn op wie je bent; je mag genieten van successen en leren van fouten. Als team zijn wij oprecht, respectvol, waarderen wij elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We denken mee in elk proces.