Welkom op de website van CBS De Tarissing

U kunt hier veel informatie vinden. Heeft u nog vragen, dan bent u natuurlijk van harte welkom!

Een deel uit onze visie op onderwijs: 

...’In ons leren zijn wij professionals die de kinderen uitdagenen verantwoordelijkheid geven, om tot een optimale ontwikkeling te komen. Hierbij maken we gebruik van ieders talenten. In ons pedagogisch klimaat vinden we een veilig gevoel belangrijk om te kunnen groeien. Daarom hanteren we duidelijke regels en afspraken. Je mag jezelf zijn en trots zijn op wie je bent; je mag genieten van successen en leren van fouten...’