PCBO Dantumadiel

 

De vereniging PCBO Dantumadiel 

Onze school maakt deel uit van de Vereniging PCBO Dantumadiel. De vereniging draagt zorg voor een zestal christelijke scholen in Damwâld, Feanwâlden, Broeksterwâld, De Westereen, Rinsumageast en Wâlterswâld onder het motto:         Onderwijs dicht bij uw kind

Vanuit haar regionale maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt PCBO Dantumadiel goed onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit doen we met krachtige directeuren en gemotiveerde leerkrachten, waardoor leerlingen maximaal tot ontplooiing komen. 

Het accent ligt in ons onderwijs op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. De basisvaardigheden vormen het fundament van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. Dit doen wij vanuit de christelijke grondslag met een duidelijk herkenbare christelijke identiteit. 

Wilt u persoonlijk kennismaken met onze school? 
U bent het hele jaar van harte welkom om langs te komen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. Hij beantwoordt uw vragen en leidt u rond onder schooltijd. U ziet hoe de kinderen aan het werk zijn en krijgt een goede indruk van de sfeer.